Περιστροφές κλάρκ
  • περιστροφές κλάρκ_1
  • περιστροφές κλάρκ_2

Κατασκευές και επιδιορθώσεις σε περιστροφές ανυψωτικών περονοφόρων κλάρκ.