Ιστοι κλάρκ
  • επισκευή ιστών κλάρκ
  • επισκευή ιστών κλάρκ_2
  • επισκευή ιστών κλάρκ_3
  • επισκευή ιστών κλάρκ_3
  • επισκευή ιστών κλάρκ_4

Κατασκευές και επισκευές ιστών ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων κλάρκ. Πλάνισμα και αναγόμωση ιστών.