γλιστρες ιστών κλαρκ
  • γλίστρες ιστών κλαρκ

Κατασκευάζονται παντός τύπου γλίστρες ιστών ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων (κλάρκ)