Προιοντα

Στο μηχανουργείο μας, κατασκευάζονται ή επισκευάζονται παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, βαρέου ή μη τύπου, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές. Όλοι οι τύποι συγκολλήσεων είναι πιστοποιημένες με τα τελευταία πρότυπα.